Kortare insomningstid

Posttraumatiskt stressyndrom är ett kroniskt stresstillstånd som inte gått att bota med konventionella metoder. Sömnbesvär, kronisk ångest och depression är typiska kännetecken.

I denna studie undersöktes effekten av TM på vietnamveteraner med detta syndrom. Man registrerade insomningstid, ångestnivå (state anxiety), depression samt missbruk av alkohol och droger före och efter 4 månaders TM-utövning. Som kontrollgrupp hade man patienter med samma besvär som behandlades med psykoterapi.

TM visade en kraftig minskning av insomningsproblemen efter fyra månader. Effekten visade sig kvarstå vid ett andra test ett år senare.

Likaså minskade ångest, depression och missbruksproblem markant.

Detta resultat visar att TM har djupgående effekter, som till och med läker ut mycket djupt sittande och på annat sätt svårbotade traumaminnen. Om TM förbättrar sömnen till och med hos dessa mentalt svårt skadade fall kan man förvänta sig mycket goda effekter hos gemene man. Detta har även bekräftats i flera studier.

Referens: Journal of Counseling and Development 64: 212-215, 1985

‹ FÖREGÅENDE | NÄSTA ›